Lauraenceuta's All Coast - The Groove Is Hella Good

starta företag

Att starta företag är ett kärt besvär som emellanåt kan kännas som ett oöverstigligt hinder. Man behöver fokusera på det som känns positivt och sedan kanalisera den energi det ger, i de svåraste stunderna, när man bara vill ge upp och skaffa ett vanligt jobb igen. Man ska inte ge upp så lätt. Det hjälper att påminna sig om varför man vill ha ett eget företag. Det kan vara många orsaker men det är bra om man kan skriva ner exakt varför man ville starta företag från början, och om det fortfarande gäller.